Στατιστική μελέτη

Στα πλαίσια της έρευνας , προέκυψε η ανάγκη να γίνει μια ενδεικτική εκτίμηση , των γνώσεων που κατέχει η τοπική κοινωνία σχετικά με τον Βιτσέντζο Κορνάρο και το έργο του.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, όπου κρίναμε σκόπιμο η συλλογή των στοιχείων να γίνει εκτός του σχολικού χώρου και χωρίς άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα ηλικία, επίπεδο γνώσεων κλπ

Μετά από την ανάλυση των δεδομένων, που παρουσιάζουμε με κατάλληλα γραφήματα, προκύπτει ότι μεγάλο μέρος των γνώσεων που έχει η τοπική κοινωνία προέρχεται από το σχολείο.

Όμως είναι ξεκάθαρο από τα παρακάτω στοιχεία, ότι υπάρχει έλλειμμα γνώσεων, όσον αφορά τους πρωταγωνιστές του Ερωτόκριτου, καθώς επίσης και το υπόλοιπο έργο…

Ευχόμαστε , ο παρών δικτυακός τόπος, που παρουσιάζει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη ζωή και το έργο του μεγάλου Στειακού ποιητή Β. Κορνάρου,  να βοηθήσει στον εμπλουτισμό των γνώσεων του αναγνώστη.

ΓΕ.Λ. Σητείας

Ερευνητική Εργασία #4: «Ερωτόκριτος»

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής)

1.  Τι ήταν ο Βιτσέντζος Κορνάρος;

Α. Δήμαρχος της Σητείας

 Β. Σητειακός ποιητής

Γ. Ο πατέρας του Ερωτόκριτου

 

2.  Τι είναι ο «Ερωτόκριτος»;

Α. Πολύστιχο αφηγηματικό ποίημα

Β. Θεατρικό έργο

Γ. Διήγημα

 

3.  Από πού γνωρίζετε για τον «Ερωτόκριτο»;

Α. Σχολείο

Β. Κοινωνικός περίγυρος

Γ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

4.  Ποιο από τα παρακάτω είναι έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου;

Α. Ερωφίλη

Β. Η βοσκοπούλα

Γ.Η θυσία του Αβραάμ

 

5.  Σε ποιο χωριό της επαρχίας Σητείας γεννήθηκε  ο Βιτσέντζος Κορνάρος;

Α. Πισκοκέφαλο

Β. Τραπεζόντα

Γ. Χρυσοπηγή

 

6.  Σε ποια διάλεκτο γράφτηκε ο «Ερωτόκριτος»;

Α. Αρκαδοκυπριακή

Β. Ποντιακή

Γ. Κρητική

  

(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι Σωστού-Λάθους)

 

7.  Ο καλύτερος φίλος του Ερωτόκριτου ήταν ο Άριστος. 

Σ       Λ

 

8.  Η Αρετούσα είχε αρχικά ενδοιασμούς για τη σύναψη σχέσης με τον Ερωτόκριτο.

Σ       Λ

 

9.  Ο Ηράκλης είχε αντιρρήσεις για το γάμο Αρετούσας-Ερωτόκριτου.

Σ       Λ

 

10. Ο νικητής της γκιόστρας ήταν ο Κρητικός Χαρίδημος.

Σ       Λ

 

11. Ο Ερωτόκριτος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την Αρετούσα μέχρι να της αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Σ       Λ

 

12. Στο τέλος του έργου ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα πεθαίνουν.

Σ       Λ

Ευχαριστούμε για το χρόνο που μας αφιερώσατε.