Εκδόσεις

Ερωτόκριτος / Βιτζέντζου Κορνάρου, έκδοσις κριτική γενομένη επί τη βάσει των πρώτων πηγών μετ” εισαγωγής, σημειώσεων & γλωσσαρίου υπό Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου.

Ο Ερωτόκριτος του λογοθέτη Petrache, εκδ. Νέα Σύνορα Α. Λιβάνης

Ερωτόκριτος Βιτσέντζου Κορνάρου, επιμέλεια Συλιανός Αλεξίου, εκδ. Ερμής

Ερωτόκριτος Βιτσέντζου Κορνάρου, εκδ. Δωρικός, τόμος Α”

Ερωτόκριτος Βιτσέντζου Κορνάρου, εκδ. Δωρικός, τόμος Β”

Ερωτόκριτος Βιτσέντζου Κορνάρου, εκδ. Δωρικός

Ερωτόκριτος, εκδ. <<Αστήρ>

Τσ” αγάπης το καμίνι, Ο Ερωτόκριτος Βιτσέντζου Κορνάρου, Γιώργος Κορδής, εκδ. Αρμός

Ερωτόκριτος, εκδ. Παπαδόπουλος

Ερωτόκριτος και Αρετούσα, Αντώνης Περισυνάκης, Κρητικές εκδόσεις

Erotokritos, Vitsentzos Kornaros, Papazissis Publishers

Erotokritos, Robert Davreu, Jose Corti

Erotokritos, Vitsentzo Kornaro, Bietti